تیتر خبرها
خانه / بایگانی برچسب: تسخیر (صفحه 30)

بایگانی برچسب: تسخیر

تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس و طعم تلخ حقارت سلطه گران جهانخوار آمریکایی

تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس و طعم تلخ حقارت سلطه گران جهانخوار آمریکایی

تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس و طعم تلخ حقارت سلطه گران جهانخوار آمریکایی

توضیحات بیشتر »

آمریکایی‌ها و کابوس شکست حمله نظامی به ایران از طریق صحرای طبس

آمریکایی‌ها وکابوس شکست حمله نظامی به ایران از طریق صحرای طبس

آمریکایی‌ها وکابوس شکست حمله نظامی به ایران از طریق صحرای طبس

توضیحات بیشتر »

شکست مفتضحانه شیطان بزرگ آمریکا در تهاجم نظامی به ایران

شکست مفتضحانه شيطان بزرگ آمریکا در تهاجم نظامی به ایران

شکست مفتضحانه شيطان بزرگ آمریکا در تهاجم نظامی به ایران

توضیحات بیشتر »

خدای صحرای طبس، خدای فرماندهان سپاه پاسداران است و نه خدای متجاوزین آمریکایی

خدای صحرای طبس، خدای فرماندهان سپاه پاسداران است و نه خدای متجاوزین آمریکایی

خدای صحرای طبس، خدای فرماندهان سپاه پاسداران است و نه خدای متجاوزین آمریکایی

توضیحات بیشتر »

پیام جیمی کارتر به اوباما: شکست طبس و جسدهای جزغاله شده نظامیان و افتضاحی که من به بار آوردم یادت نره

پیام جیمی کارتر به اوباما: شکست طبس و جسدهای جزغاله شده نظامیان و افتضاحی که من به بار آوردم یادت نره

پیام جیمی کارتر به اوباما: شکست طبس و جسدهای جزغاله شده نظامیان و افتضاحی که من به بار آوردم یادت نره

توضیحات بیشتر »

طبس؛ پنجه در پنجه ی عقاب، به مناسبت سالروزحمله آمریکا به ایران (۵ اردیبهشت)

طبس؛ پنجه در پنجه ی عقاب، به مناسبت سالروزحمله آمریکا به ایران (5 اردیبهشت)

طبس؛ پنجه در پنجه ی عقاب، به مناسبت سالروزحمله آمریکا به ایران (5 اردیبهشت)

توضیحات بیشتر »

تهاجم نظامی به ایران از طریق صحرای طبس مانوری که به امر خدا شکست خورد

تهاجم نظامی به ایران از طریق صحرای طبس مانوري كه به امر خدا شكست خورد

تهاجم نظامی به ایران از طریق صحرای طبس مانوري كه به امر خدا شكست خورد

توضیحات بیشتر »

رسوایی , ماتم زدگی , و هراس دائمی , محصول شکست آمریکا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس

رسوايي , ماتم زدگي , و هراس دائمي , محصول شكست آمريكا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس

رسوايي , ماتم زدگي , و هراس دائمي , محصول شكست آمريكا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس

توضیحات بیشتر »

عملیات پنجه های خرد شده عقاب: مروری بر واقعه شکست تهاجم نظامی آمریکا در طبس

عملیات پنجه های خرد شده عقاب: مروری بر واقعه شکست تهاجم نظامی آمریکا در طبس

عملیات پنجه های خرد شده عقاب: مروری بر واقعه شکست تهاجم نظامی آمریکا در طبس

توضیحات بیشتر »