تیتر خبرها

آغاز جنگهاى صلیبى

آغاز جنگهاى صلیبى
در ساحل شرقى بحرالروم (۱۶۷) بین شام و مصر و عربستان سرزمین کوهستانى کوچکى واقع شده که فلسطین نام دارد و مساحتش بیست و پنچ هزار کیلومتر مربع است .
شهر مذهبى بیت المقدس که به عقیده مسیحیان مدفن عیسى مسیح ((ع ) مى باشد. در اواسط قرن هفتم میلادى به تصرف مسلمانان در آمد. چهار قرن بعد، اروپاییها ظاهرا به خاطر نجات قبر مسیح و عملا براى تحصیل عنائم و استملاک اراضى حاصلخصیز خاورمیانه به فلسطین ، سوریه ، لبنان ، انطاکیه و مصر حمله ور شدند و مدت دویست سال یعنى از اواخر قرن یازدهم تا اواخر قرن سیزدهم میلادى به طول انجامید. چون سپاهان اروپایى در این جنگها، روى سینه و پیراهنهاى خود علامت صلیب رسم مى کردند و در اردوگاهها پرچم صلیب مى افراشتند آنها را جنگهاى صلیبى نامیدند. میان جنگ هاى متعدد و فزون از شمارى که این مدت به وقوع پیوست فقط هشت مورد آنها حائز اهمیت بسیار مى باشند.
بدون تردید، جنگهاى صلیبى ، نقش حساسى در تاریخ شرق و غرب داشته است و مى توان آن را از جلوه هاى مهم نزاع اسلام و مسیحیت دانست . این جنگها پیامدهاى مهمى براى دو ملت ، خصوصا غرب ، به دنبال داشت .
قبل از ظهور اسلام در صحنه سیاسى جهان ، دو قدرت آن وقت ؛ یعنى ایران و روم با هم در کشاکش دائمى ، که ناشى از سلطه جویى سران و پادشاهان هر یک از دو کشور بود، به سر مى بردند و تنها رقبا و قدرتهاى بالفعل جهان بودند. جنگهاى پى در پى ، در میان آنان باعث شده بود تا از توانایى این دو قدرت به مرور کاسته شود و رنجها و بدبختیهاى فراوان گریبانگیر مردم کشورهاى فوق و مستعمرات آنها بشود. در همین راستا امپراتورى عظیم روم به دو قسمت تقسیم شد و امپراتورى پهناور ایران نیز دچار جنگهاى شدید داخلى گردید. یکى از تحولاتى که بدون شک تاثیرات فراوانى در آینده تاریخ نیز گذاشت ، تغییر دین در امپراتورى روم شرقى بود، زیرا از این دوران به بعد، نیروهاى جنگنده منظم و تعلیم دیده آن امپراتورى با رنگ و آب مذهبى به کشور گشایى ها و جنگهاى پى در پى دست زدند. بعد از گرویدن امپراتورى دوم شرقى به آیین مسیحیت و تغییر دین ، جنگهاى ایران و روم ، نمایى دیگر به خود گرفت . این کشاکشهاى دو امپراتورى ، تا ظهور اسلام ادامه داشت ، لیکن بعد از ظهور اسلام و حضورش در صحنه هاى سیاسى و اجتماعى دنیا، کم کم تعادل جهان آن روز به هم خورد، بدین معنا که بر خلاف گذشته گروههاى انبوه مردم ، از مستعمرات این دو قدرت ، شاهد طرز تفکر نوین اسلامى بودند که نداى عدالت برادرى را سر داده و صداقت و انسانیت را به همراه خود آورده بود؛ در نتیجه انبوه مردم به آیین اسلام روى آوردند و خود به خود تعادل به نفع اسلام به هم خورد. در قرنهاى هفتم و هشتم میلادى ، اسلام پیشرفتهاى چشمگیرى کرد و موج رو به گسترش اسلام تا نزدیکیهاى اروپا نفوذ کرد و از آن به بعد امپراتورى روم شرقى خود را مواجه با حرکت نوینى دید، لذا حملات جدیدى را علیه مردم که به آیین جدید یعنى اسلام گرویده بودند، آغاز کرد. این حملات خصمانه بتدریج ریشه بین المللى به خود گرفت و فوج فوج سربازان صلیبى از اروپا، امپراتورى بیزانس (روم شرقى ) و… روانه سرزمینهاى اسلامى شدند تا ریشه این آیین نوپا را بر کنند.
علل هجوم صلیبیها
۱ – انگیزه مذهبى : مسلمانان معاصر جنگهاى صلیبى ، اعم از سلاطین ، امیران ، نویسندگان و سایر مردم بر این عقیده بودند که نخستین انگیزه صلیبیها بر پایه اعتقادات دینى و مذهبى قرار داشت و نقش فعالى که ارباب کلیسا و رجال دین مسیح در برافروختن آتش جنگ داشتند، این نظر را قوت مى بخشد.
((پاپ اوربان دون )) II Urban Pope در سال ۴۸۸ ه.ق / ۱۰۹۵ با شعار ((این است اراده خدا)) در مجمع کلرمونت (۱۶۸) Clermont فرانسه خطابه اى ایراد کرد و چنین سخن گفت (۱۶۹):
((اى یاران مسیح ! آن سرزمین مقدس که از برکت وجود مخلص (عیسى مسیح ) تبرک یافت ، آن دخمه اى که از آن نجات دهنده ماست ، آن کوهستانى که عیسى به خاطر نجات ما، در آن به سر برد و محنت کشید، آن مزارى که در آن دفن گردید، اینک تماما به تصرف دشمن در آمده و میراث مشرکان شده است . آن کلیساهاى مقدس ، آن اماکن فروزانى که جهان را تابناک کرده بودند، اکنون در مغاک تاریکى فرو رفته و از نظر ناپدید شده اند، به طورى که در سراسر آن سرزمین پهناور حتى یک وجب خاکى که در آن براى خدا عبادت شود، باقى نمانده است . همان بیت المقدسى که مایه افتخار و سرچشمه فیاض ما بود، اینک به دست مسلمانان افتاده است ، مسلمانانى که غیر از مآثر دینى خود اثر دیگرى در آن باقى نگذارده اند…
اى دلاوران عزیز! آن شمشیرهایى را که تاکنون به سینه یکدیگر فرو مى بردید و در مقابل اهانتى کوچک با برادران دینى دوئل مى کردید، اکنون باید به سینه دشمن فرو برید… این جهادى که امروز عازم آن هستید تنها براى فتح بیت المقدس نیست ، بلکه باید تمام اقلیم پرثروت آسیا و خزاین آکنده و بى حساب آن را تصاحب نمایید. امروز باید به جانب بیت المقدس ‍ بروید و تمام آن سرزمینها را از دست اشغالگران بگیرید و خود وارث آنها شوید… اى دلاوران ! با این شمشیرى که به جهاد مقدس مى روید، خزائن آسمانها را تملک خواهید کرد. اگر در این جنگ فاتح شوید تمام کشورهاى مشرق زمین از آن شما خواهد شد، و اگر کشته شدید به شرافتى بس بزرگ نایل آمده اید، یعنى در نقطه اى شهید شدیده اید که عیسى در آن شربت شهادت نوشیده است )).
پس از آن که امپراتورى ((بیزانس )) پیرو ((ارتدوکس )) در جنگ ((ملازگرد)) یا ((منازگرد)) مغلوب سلجوقیان شد، جدایى و رقابت با مذهب ((کاتولیکى )) روم را خطر آفرین یافت و از کلیساى روم علیه مسلمانان یارى خواست ، کلیساى روم این ندا را لبیک گفت . بنابراین مى بایست وحدت دو کلیساى شرق و غرب را سرآغاز تهاجم گسترده علیه اسلام دانست . بدین ترتیب با تجدید تفکر دینى در غرب ، پاپ رهبر مذهبى جهان غرب شد و این وحدت ، سرفصل جنگهاى صلیبى گردید.
۲ – انگیزه اقتصادى : در آن دوران سیماى اقتصادى و اجتماعى اروپا تیره بود.
نظام زمیندارى و ارباب رعیتى در اروپا بیداد مى کرد. طبقه عادى جامعه ، در بدترین شرایط اجتماعى و فقر و بیچارگى زندگى مى کردند. زمینداران بزرگ در صدد گسترش اراضى خود مخصوصا در مشرق زمین بودند. از سوى دیگر گرانى ، رشد بیمارى ، قحطى و کمبود آذوقه که مردم را وادار به گیاهخوارى کرده بود، عاملى در فرار مردم از غرب به شرق بود.
انگیزه هاى تجارى و بازرگانى نقش عمده اى در گسترش جنگهاى صلیبى داشت و همان طور که ((تامسون )) در تاریخ اجتماعى و اقتصادى خود بیان کرده است ، جنگهاى صلیبى اولین تجربه استعمار غرب بود که براى تحقق بهره برداریهاى همه جانبه اقتصادى صورت گرفت .
۳ – ادعاى کاذب زائران مسیحى بیت المقدس مبنى بر این که مورد اذیت و آزار مسلمانان قرار مى گیرد وسیله اى براى تحریک عواطف مسیحیان و انگیزش جنگها بود.
آغاز جنگهاى صلیبى
هنگامى که اسلام با تسخیر قلبها تا مرکز اروپا پیش رفت ، اروپا در توحش و بربریت و نزاعهاى قومى و قدرت طلبى شوالیه ها، بارون ها و کنت ها، دست به گریبان بود. با آمدن اسلام به سرزمینهاى اروپا و به دنبال رسیدن تمدن شکوفا و انسانى اسلام به دروازه هاى آنجا، جامعه بسته اروپا ناگهان احساس خطر کرد، زیرا خود را مواجه با تفکرى مى دید که برابرى ، مساوات و آزادى انسانى را به مردم نوید مى داد و برخلاف عقاید و خرافات حاکم بر جامعه اروپاى قرون وسطى ، آینده اى روشن و الهى را براى آنان ترسیم مى نمود.
اروپاییان که هیچ مانعى را بر سر راه گسترش اسلام نمى دیدند، به فکر جلوگیرى از گسترش سریع آن افتادند، لیکن حربه اى که مى بایست احساسات مردم رنجدیده اروپا را براى مقابله با نیروى اسلام تهییج کند در دست نبود، لذا کلیسا قدم به میدان نهاد و ((پطرس زاهد)) کشیش ‍ فرانسوى ، که براى زیارت به بیت المقدس رفته بود، پس از مشاهده سیادت و سرورى مسلمانان بر بیت المقدس در بازگشت به غرب ، بهانه ناامنى را ساز کرد و سوار بر قاطر ایتالیا و فرانسه را در نوردید و احساسات مسیحیان و صاحبان کلیسا را برانگیخت .
اجتماع تاریخى ((کلرمونت )) در ۱۵ اوت ۱۰۹۵ تشکیل ، و کلیسا علیه مسلمانان که آنها را کافر مى نامیدند، اعلان جهاد کرد. سپاه صلیبى با استفاده از داوطلبان مسیحى تشکیل و آماده نبرد با مسلمانان شد و سرانجام نیز به سوى قسطنطنیه حرکت کرد. اولین جنگ صلیبى ۲۵ اوت ۱۰۹۵ م با قتل عام مسلمانان ، یهودیها و حتى مسیحیان شرقى و آسیایى ، توسط صلیبیان آغاز شد و هزاران نفر قربانى صلیبیان شدند و انطاکیه و بیت المقدس به دست ایشان افتاد و در یک شب در بیت المقدس ۱۲ هزار نفر از مسلمانان و تعدادى از یهودیان را قتل عام کردند. صلیبیها پس از پیروزى ، خطاب به پاپ نوشتند: ((اگر مایلید بدانید چه بر دشمن مى گذشت ، همین بس که اسبهاى ما در ایوان سلیمان و معبد او تا زانو در خون مسلمانان شناور بودند.))
دوره اول جنگهاى صلیبى که در سال ۱۰۹۵ م علیه مسلمانان شروع شد تا سال ۱۲۷۰ م پایان جنگ هشتم ادامه یافت و سرانجام صلیبیها از سرزمینهاى اسلامى بیرون رانده شدند و بقایاى صلیبیها نیز از شام در سال ۶۹۰ ه.ق برابر با ۱۲۹۱ م بیرون رفتند. تاریخ میلادى جنگهاى یاد شده به شرح زیر است :
جنگ اول ۱۰۹۵ الى ۱۰۹۹، جنگ دوم ۱۱۴۷ الى ۱۱۴۹، جنگ سوم ۱۱۸۹ الى ۱۱۹۲، جنگ چهارم ۱۲۰۲ الى ۱۲۰۴، جنگ پنجم ۱۲۱۷ الى ۱۲۲۱، جنگ ششم ۱۲۲۸ الى ۱۲۲۹، جنگ هفتم ۱۲۴۸ الى ۱۲۵۴، جنگ هشتم ۱۲۷۰، جنگ نهم ۱۲۷۱ الى ۱۲۷۲ میلادى .
آزاد سازى بیت المقدس به دست سپاهیان اسلام
((صلاح الدین ایوبى )) وزیر العاضد، آخرین خلیفه فاطمى ، پس از مرگ مخدوم خود، روز عاشوراى ۵۶۷ ه.ق دولت مستقل ایوبى را تاسیس کرد و سیاستهاى ضد صلیبى پیشینیان ، خصوصا نور الدین زنگى را دنبال کرد، صلاح الدین ایوبى بعد از جنگهاى متعدد با پادشاه بیت المقدس ، آن شهر را به محاصره در آورد. ابتدا خطاب به اشغالگران نوشت : ((من به قدس ‍ احترام مى گذارم و تمایلى به خونریزى ندارم ، لذا شما را به ترک آن نصیحت مى کنم و تعهد مى کنم که اموالتان در امان باشد… صلیبیان نپذیرفتند و کارزار شروع شد و سپاهیان اسلام پیروزمندانه به پیش رفتند. پادشاه بیت المقدس ((گى )) که توان مقابله با مسلمان را نداشت ، تسلیم شد و شهر بیت المقدس پس از ۹۱ سال اسارت در ۱۷ رجب ۵۸۳ ه.ق آزاد شد. صلاح الدین بعد از ورود به بیت المقدس هیچیک از بناهاى مسیحیان را ویران نکرد و نسوزاند و سه روز پس از ورود بشهر کلیساى شهر را به کشیشان سپرد، و ((گى )) را آزاد کرد تا به اروپا بازگردد.
صلاح الدین پس از ۲۲ سال حکومت به سال ۵۹۸ ه.ق در سن ۵۷ سالگى در گذشت . مقبره صلاح الدین ایوبى در نزدیکى مسجد اموى در شهر دمشق قرار دارد.
گرچه ((صلاح الدین ایوبى )) بعد از ۹۱ سال اسارت بیت المقدس موفق به آزادى آن شد ولى با گذشت بیش از هشت قرن از این واقعه ، قبله اول مسلمین مجددا در ۱۴ مه سال ۱۹۴۸ در جریان یک توطئه از پیش طراحى شده توسط صهیونیزم جهانى به اشغال یهودیان متعصب در آمد (۱۷۰) و تاکنون (۱۹۹۸ م ) که پنجاه سال از اشغال این سرزمین مى گذرد در اثر وجود تفرقه بین مسلمانان و دولتهاى اسلامى ، یهودیان توانسته اند حاکمیت خویش را با زور و تزویر در این سرزمین اسلامى تثبت کنند. بعد از اشغال بیت المقدس یکى از صهیونیستهاى متعصب جملاتى بدین مضمون گفته بود که جنگهاى صلیبى امروز پایان یافته و ما انتقام خون یهودیان بنى قریضه را از [حضرت ] محمد [ص ] گرفتیم که این نشان دهنده (۱۷۱) خوى و رفتار کینه ورزانه و انتقام جویانه صهیونیستهاى اشغالگر قدس شریف مى باشد. جنگهاى صلیبى هم اکنون نیز به شکل تهاجمات بى امان فرهنگى در گسترده جهان توسط صلیبى هاى متعصب عصر حاضر با همکارى صهیونیستهاى نژاد پرست ادامه دارد.

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

اسلام در اسپانیا

امروزه ۶۰۰ هزار مسلمان که یک سومشان ملیت اسپانیائی دارند با افسانه آل آندلس در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *