تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی / 2)2)1) اطلاعیه های دانشجویان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی / اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره ۱۶

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره ۱۶

اطلاعیه افشاگرى شماره ۱۶

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

     آمریکاى جنایتکار در ایران چه مى‏کرده است؟ اطلاعات خود را از چه منابعى کسب مى‏نموده است؟

این اطلاعات جاسوسى را در خدمت چه کسانى به کار مى‏گرفته است؟

     با افشاگریهایى که در طى انقلاب اسلامى ایران از ساواک جهنمى شاه خائن صورت گرفت، روشن شد که ساواک اطلاعات و خبرهاى خود را از شبکه منابع و خبرچینها و افرادش که در تمام قسمتهاى مختلف مملکتى حضور داشتند دریافت مى‏نموده است. از آنجایى که ساواک دست‏پرورده سازمان  CIAبوده است، پیداست که سفارت آمریکا ـ این مرکز جاسوسى سازمان سیا ـ با همکارى ساواک داراى شبکه‏هاى جاسوسى و افراد خودى و وابسته و خبرچین و انواع و اقسام منابع خبرى بوده است که اطلاعات جاسوسى و خبرهاى دست اول را در اسرع وقت به سفارت مى‏رسانده‏اند. مزدوران خائنى که به طرق مختلف در خدمت بیگانه و بر علیه ملت مسلمان ایران فعالیت مى‏کردند ولى پس از انقلاب در مقابل مشت گره کرده و اراده آهنین خلق رزمنده و انقلابى ما عقب نشسته‏اند؛ اما هنوز از بین نرفته‏اند. سند ذیل نشان‏دهنده سردى روابط بین شبکه‏ها و منابع جاسوسى با سفارت است.

 

سند

محرمانه

از: سفارت آمریکا در تهران

به: واشنگتن

موضوع: از بین رفتن منابع اطلاعاتى سفارت

     ۱ـ کل مطلب محرمانه است.

     ۲ـ خلاصه از نتایج تیره شدن روابط میان ایران و آمریکا مشکلات مربوط به تمایل ایرانیان به ملاقات

با کارمندان سفارت آمریکا است. این مشکلات همان طور که در تلگرافهاى قبلى گفته شده رو به افزایش

است. اصرار در مورد منصوب کردن (کاتلر) به عنوان سفیر آمریکا و اتهامات مداومى که به آمریکا و

سازمان سیا در مورد دخالت در امور ایران مى‏زنند ترس ایرانیان را از دیده شدن یا صحبت کردن با

کارمندان سفارت به حد زیادى افزایش داده است تا جایى که این موضوع به نابودى زحمات ما در

جمع‏آورى اطلاعات مى‏انجامد.

     ۳ـ عواقب نامطلوب تیره شدن روابط ایران و آمریکا خیلى از منابع اطلاعاتى خوب ما را از بین برده

است و بى‏علاقه بودن عده‏اى از ایرانیان در برخورد و صحبت کردن با کارمندان سفارت آمریکا را افزایش

داده است. این عکس‏العملها از زمان تصمیم ۱۷ ماه مه سناى آمریکا (محکوم کردن اعدامهاى دادگاه

انقلاب) شروع شد و سپس با تظاهرات در مقابل سفارت آمریکا در تاریخ ۲۴ و ۲۶ ماه مه و آنگاه نظرات

یزدى درباره کاتلر در مطبوعات و حمله شدید رسانه‏هاى گروهى اوج گرفت. این عمل موقعیت ما را به

طور قابل ملاحظه‏اى متزلزل کرده است، حتى بدتر از اوایل انقلاب.

 

     ۴ـ یکى از کارمندان قسمت اقتصادى که چهار سال سابقه تجربه کارى دارد مى‏گوید خیلى از ایرانیانى

که قبلاً با او در اداره‏شان قرار ملاقات مى‏گذاشتند و یا تلفنى به تقاضاهایش پاسخ مى‏دادند حال حداکثر

مى‏توانیم از ایشان تقاضاى ملاقات خصوصى و یا مکالمه تلفنى در شب بکنیم.

     آنها عموما از صحبت کردن درباره مسایلى که شش یا هشت ماه پیش آزادانه با ما در میان مى‏گذاشتند

اکراه دارند. اگر چه تعدادى از آنها به واسطه روابط گرم با ما خجالت مى‏کشند که قرار ملاقاتهاى تجارتى و

معمولى را رد کنند بنابراین مدام آن را به عقب مى‏اندازند. یک کارمند فارسى زبان شرکت نفت که سه سال

کارآموزى دیده عینا مشکلات فوق را در مورد تماسهاى زیادى که داشته گزارش مى‏دهد. بعضیها دیگر

دسترسى به منابع اطلاعاتى سابق را ندارند و تقریبا تمامى آنها از صحبت کردن با ما اکراه دارند.

     ۵ـ تمامى کارمندان قسمت سیاسى همین پدیده را مشاهده نموده‏اند. در خیلى از موارد منابع

اطلاعاتى ما کشور را ترک کرده‏اند. حتى کسانى که مدت چهار سال دوستى نزدیک با کارمندان بخش

سیاسى سفارت داشته‏اند علاقه‏اى به ملاقات با این کارمندان نشان نمى‏دهند؛ گر چه تعدادى از آنان به

ملاقات خصوصى با کارمندان سفارت در منازل خود علاقه‏مندند. البته بعضى افراد هنوز مایل به ادامه

ملاقات با کارمندان بخش سیاسى هستند ولى آنها کافى نبوده مضافا براینکه این افراد کسانى نیستند که ما

علاقه‏مند به ملاقات آنان باشیم. کارمندانى هم که مدت زیادترى در تهران بوده‏اند این واکنش را حتى از

دوستان قدیمى خود دیده‏اند.

     ۶ـ کاردار در مورد تعدادى از سفراى قبلى ایران که او سابقا با آنها در تماس بوده و آنها را مى‏شناخته،

مى‏گوید هیچ کدام از آنها بعد از برگشتن به ایران با ما تماس نگرفته‏اند. یک سفیر بازنشسته خبره به کارمند

ما گفته است که خیلى از همکارانش تماس با سفارت را یک کار خطرناک در جمهورى اسلامى ایران تلقى

مى‏کنند. باید دید به جاى کسانى که با ما همکارى داشته و در ماه آینده ایران را ترک خواهند کرد چه تعداد

از ایرانیان با ما همکارى خواهند کرد.

     ۷ـ تجربیات گذشته در به دست آوردن اطلاعات از مسایل یهودیهاى ایران یکى از بهترین موارد بوده

است. ولى وقتى که ما به دنبال پیدا کردن چند منبع اطلاعاتى بودیم تا به ما کمک کنند، آنها همگى از

عواقب ناشى از تماس با آمریکا که متوجه آنان خواهد بود نگران بودند.

     ۸ـ بعضى از منابع خبرى در تهران اشاره کرده‏اند به اینکه سوءظن همکاران و دوستانشان نسبت به

آنان رو به افزایش است. این حالت مخصوصا در دانشگاهها به شکل حادّش بروز کرده است. جایى که

افراطیون، روشنفکران را از مواضع ضد آمریکایى مورد حمله قرار مى‏دهند. آن طور که یکى از منابع

خبرى گزارش مى‏دهد حتى کسانى که بیشتر در جریان کار قرار دارند با این موج از بین مى‏روند.

     ۹ـ شک نیست زمینه‏اى که در جریان این وقایع شکل مى‏گیرد به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز ما را

بسیار مشکل مى‏کند؛ گر چه هنوز شرایط به سطح بعضى از کشورهاى جهان سوم که آنها روابط کارکنان

سفارت و مردم محلى را شدیدا تحت کنترل دارند نرسیده است ولى فشارهاى چند هفته اخیر، ایران را

بسوى چنان موقعیتى سوق مى‏دهد.ناس

     با توجه به سند بالا که گوشه‏اى از روابط شبکه‏هاى جاسوسى و اطلاعاتى آمریکا را در ایران مورد

 

تأیید قرار مى‏دهد آیا واشنگتن‏نشینان، خصوصا آقاى کارتر، هنوز نمى‏خواهند باور کنند که اینجا

جاسوسخانه بوده است؟

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

 

 

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره ۱۸

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - افشاگری شماره 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *